Lönify – Auktoriserade lönekonsulter

Sätt din lönehantering på

autopilot med Lönify.

* per lönespecifikation exkl. moms

Fördelar med Lönify®

Auktoriserade lönekonsulter

Berättelser är till för att berättas. Här är vår.

Lönify en premiumleverantör av löneadministration med auktoriserade lönekonsulter och utgör en integrerad del av Thorell Revision. Thorell Revision levererar revision, redovisningstjänster och rådgivning till ägarledda företag och organisationer. Vi är därmed Östergötlands största fristående revisions- och redovisningsbyrå.


    Lönify är en del av Thorell Revision och är ett registrerat varumärke. Med prisindikation avses en uppskattning av arvode. Vi förbinder oss dock inte vid indikationen. Avtalat pris överensstämmer ofta med indikationen men kan avvika pga. flera orsaker.