Rörligt men, fast pris

Ett fast pris per lönespec inom ett visst intervall av antal löner. Totalkostnaden blir därmed rörlig i takt med att antaletanställda varierar. Fast men rörligt. Inga överraskningar.