Om Lönify – Lönify

Berättelser är till för att berättas. Här är vår.

Lönify en premiumleverantör av löneadministration med auktoriserade lönekonsulter och utgör en integrerad del av Thorell Revision. Thorell Revision levererar revision, redovisningstjänster och rådgivning till ägarledda företag och organisationer. Vi är därmed Östergötlands största fristående revisions- och redovisningsbyrå.

Sedan flera år tillbaka är vi medlemmar i Baker Tilly. Ett nätverk av 70 fristående byråer med totalt ca 550 medarbetare i Sverige vilket ger oss tillgång till en bred kompetens och ett globalt nätverk genom Baker Tilly International.

Vår vision är att tillhandahålla revision och ekonomisk rådgivning till ägarledda företag och organisationer så att våra kunder kan förstå, styra och utveckla sin verksamhet och därmed öka sin konkurrenskraft. Våra kunder uppskattar oss för att vi är personliga, tydliga och engagerade.

Visa mer

arrow down

Lönehantering på autopilot är en sak, men vi hjälper er även med;

Support och rådgivning

Löne- och skatteberäkningar

Hantering av löneunderlag, reseräkningar, utlägg, förmåner etc.

Löneutbetalningar och utskick av lönespecifikationer

Utfärdande av arbetsgivarintyg och övriga intyg

Statistik och rapporteringar till Skatteverket och andra myndigheter

Årsskiftesrutiner så som kontrolluppgifter, uppdateringar av system, avstämningar etc.

Semesterberäkningar och semesterårsskiften

Retroberäkningar av årliga löneförhöjningar

Granskningsuppdrag för kvalitetssäkring av hela eller delar av lönehanteringen (för det fall ni hanterar lönerna själva)


    Lönify är en del av Thorell Revision och är ett registrerat varumärke. Med prisindikation avses en uppskattning av arvode. Vi förbinder oss dock inte vid indikationen. Avtalat pris överensstämmer ofta med indikationen men kan avvika pga. flera orsaker.