Prisindikator – Lönify

Kul att du är intresserad!

Visa mig

arrow down

* per lönespecifikation exkl. moms


    Lönify är en del av Thorell Revision och är ett registrerat varumärke. Med prisindikation avses en uppskattning av arvode. Vi förbinder oss dock inte vid indikationen. Avtalat pris överensstämmer ofta med indikationen men kan avvika pga. flera orsaker.