Inflationen i den svenska kronan växer sig stark i dagens kurva