Fördelar – Lönify

Obehöriga äga
ej tillträde

Ett helintegrerat system för leverans av löneadministration utan åtkomst för obehöriga. Garanterat 100% säkerhet i en krypterad IT-miljö med fungerande backup-rutiner. Garanterad tystnadsplikt och full sekretess. Fördelen med att outsourca din lönehantering är även att du aldrig riskerar kvarglömda lönedokument eller känsligt material i skrivaren eller på annan plats i din egen kontorsmiljö.

Fler fördelar

arrow down

Rörligt men
fast pris

Ett fast pris per lönespec inom ett visst intervall av antal löner. Totalkostnaden blir därmed rörlig i takt med att antaletanställda varierar. Fast men rörligt. Inga överraskningar.

Fler fördelar

arrow down

Allt är digitalt
klimatsmart

En helt digital lönehantering vilket säkerställer ett enhetligt arbetssätt, högsta integritet, högsta säkerhet, spårbarhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Fler fördelar

arrow down

Och dessutom ser vi till att;

Alla medarbetare får rätt lön i rätt tid

Erbjuda marknadens bästa system för tid- eller avvikelserapportering

Reseräkningar, utlägg och förmåner hanteras korrekt

Skatteverket och andra myndigheter får vad de ska ha


    Lönify är en del av Thorell Revision och är ett registrerat varumärke. Med prisindikation avses en uppskattning av arvode. Vi förbinder oss dock inte vid indikationen. Avtalat pris överensstämmer ofta med indikationen men kan avvika pga. flera orsaker.